Lomba logo parekraf

parekraf logo

Desain: 
Karya: 
herdy bj