Lomba logo parekraf

KPEK logo

Desain: 
Karya: 
Mamank Fitri